Call of Duty ของ Meyers Leonard Twitch Slur พิสูจน์ว่าการแชทด้วยเสียงยังคงต้องเติบโต

Call of Duty ของ Meyers Leonard Twitch Slur พิสูจน์ว่าการแชทด้วยเสียงยังคงต้องเติบโต
ผู้เล่น NBA ของเมเยอร์ส ลีโอนาร์ดใช้คำเหยียดผิวระหว่างการสตรีม Call of Duty Twitch เป็นตัวแทนของปัญหาใหญ่ที่หลายคนยอมรับ