วิธีฝึกสมองให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

วิธีฝึกสมองให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
คลื่นธีต้าเป็นคลื่นสมองที่รับผิดชอบในการบูตสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ของเรา ต่อไปนี้เป็นสามวิธีในการเข้าถึงสมองส่วนนั้นได้อย่างง่ายดาย